header_image

Finansavisen vant pris for caset Bleu de Chanel på høstkonferansen!

Finansavisen redaksjonelle og kommersielle fokus på high-fashion og eksklusiv livsstil medførte et strategisk arbeid mot Engelschiøn Marwell Hauge, med blant annet tanke på Chanel.

Vinteren 2014 hadde Chanel ny kommunikasjonsstrategi. Målgruppen var menn: «eksisterende kunder: 43 - global, luxury-consumer» og «yummies: 18-35 urbane og digitale». Budsjettbegrensninger krevde målrettethet og spissing, og med høy affinitet ble Finansavisen utfordret til å løse oppgaven. 

Ta kontakt med Lena eller Caroline dersom du ønsker å vite mer om dette caset!

Menn som kjøper parfyme bestemmer seg før de handler, og distribusjon av parfymeprøver - sampling – var viktig. Kampanjen skulle videre generere entusiasme for den nye kommunikasjonsstrategien, opprettholde nyhetsinteressen, rekruttere nye og lojale kunder, samt på medienivå skape oppmerksomhet og preferanse. 

Lørdagsavisenes posisjon som «de nye magasinene», helge-modus og redaksjonelt «how-to-spend-it» tema matchet oppgaven, kombinert med forsidens tilleggsverdi (høy synlighet i avisstativer på løssalgsstedene). 

I tråd med målet ville vi utnytte papiravisens overbevisende kraft og evne til å skape oppmerksomhet og engasjement. For kraftigere impact anbefalte vi sampling, kombinert med vanlig forside-annonse + helside på side 3. Dette støttet og videreførte kommunikasjonen også etter prøving av duften. Side 3 utnyttet både plasseringen mot lederartikkel (høyest lesing), Trygve Hegnars troverdighet, samt helsidens slagkraft som oppmerksomhetsskaper.

Utfordringen: 

Chanel hadde samplet med aviser i andre land, men i Norge var dette ikke gjort tidligere. Kunne det løses teknisk? Og hva med redaksjonen? Avisforsiden er jo «hellig». Kommersielt innhold i denne formen var ingen selvfølge. Runder måtte tas, men tilslutt var både redaktør, desk og trykkeri positive. Avisforsiden ble tilpasset, og trykkeriet holdt tett dialog med leverandøren av prøven. Etter omfattende samarbeid var kampanjen klar lørdag 20/9.

Resultatet var slående: 35 000 parfymeprøver mot en vanlig dag med maks 3000! 

Og vi leverte på målene: RAM-testen viste høy score på engasjement og nyhetsverdi, hele 72% oppmerksomhet (sett helsiden og/eller forsideannonse) og 33% kjøpsintensjon. Dette er hhv 64 og 120 prosentpoeng over median (44% og 15%).

Ad-hoc test viste at 66% av de som hadde sett helsiden, også hadde sett duftprøven. 79% av disse hadde luktet på den og 77% likte den.  

Vi leverte en ny annonseløsning utenfor komfortsonen, og vi brøt med gamle sannheter; papiravisen kan levere på flere presentasjonsegenskaper (som formidle lukt). 

Og vi fikk en fornøyd kunde:

«En slik målrettet sampling er så og si umulig å få til ved andre mekanismer/kanaler. Vi er veldig fornøyd med oppmerksomheten annonsen kreerte og resultatene vi har fått vist etter kampanjen. Vi har også sett store utslag på salget»