header_image
Gründer Espen Engebretsen i Lorang By Zeno ser på Hegnar Media som en viktig medspiller

Lorang By Zeno - en kundereise fra print til digitalt

Da skjortegründer Espen Engebretsen i Lorang by Zeno skulle finne en langsiktig partner for medieplassering, anbefalte en bransjekollega ham å kontakte Hegnar Media.

Lorang by Zeno produserer egendesignede og strykefrie herreskjorter som utfordrer bransjens normer og eksisterende tilbud. Gründerne Espen Engebretsen og Iver Hansen har kuttet en rekke fordyrende produksjonsledd, og kan derfor tilby skjorter i høy kvalitet til lavere priser.
I en sårbar oppstartsfase var det for Engebretsen viktig å opprettholde et nøkternt markedsbudsjett og å hente ut en høyest mulig ROI. Målgruppe og mediets dekning var derfor helt avgjørende da valget falt på Hegnar Media.


– Det var kun ett alternativ for oss. Hegnar Media har flest relevante flater for min målgruppe, er kjent for god innsikt i egen lesergruppe, tilbyr langsiktighet og har et team av erfarne kundeansvarlige. Jeg får svært god oppfølging og kontinuerlig måling og rapportering av aktivitetene mine. Dette er faktorer som gir meg trygghet og frigir dyrebar tid som jeg trenger til å skape videre vekst.

 

Godt kjent med kundens utfordringer

I oppstartsmøtet med Lorang by Zeno innledet annonsesjef i Kapital, Wenche Wollmann, med å skaffe seg en inngående forståelse av Espens behov og utfordringer.
– Det var viktig at kampanjen i første omgang skulle bygge kjennskap til merket og image. Ved å synliggjøre Lorang by Zeno for vår målgruppe, skaper det en trygghet som gjør det lettere å selge merket inn til forhandlerne. Samtidig skapes det kjøpsintensjon og etterspørsel av Zeno direkte hos forbrukerne.
Wollmann gjorde på bakgrunn av oppstartsmøtet en analyse og la opp en medieplan med et strategisk og langsiktig utgangspunkt for samarbeidet.
Hun valgte å dra inn flere av publikasjonene i Hegnar-sfæren for å løse de ulike utfordringene best mulig.
– Jeg anbefalte å starte kampanjen på print i Kapital, da vi vet at leserne her bruker god tid med magasinet. Å få lang egentid med leseren er en avgjørende faktor for å bygge merkevare og kjennskap, spesielt for et ukjent merke som Zeno.

 

Forbausende liten dobbeltdekning
Deretter fulgte Wollmann opp med et kampanjeløp i Finansavisen.
– Kapital og Finansavisen har samme eksklusive målgruppe, men en for mange forbausende liten grad av dobbeltdekning. Faktisk så er det så lite som 17.000!
Tett oppfølging underveis og tilhørende RAMtester har gitt gode resultater. Dette bekreftes også fra kundesiden og Espen Engebretsen.
– Trafikken til vår nettbutikk, zenostore.no, kan spores direkte fra helsidene som har blitt kjørt. Vi merker det spesielt godt når vi har innrykk i Finansavisen da denne har kortest varighet. Trafikken fra Kapital, som har lengre varighet, kommer jevnere og mer spredt.

 

Tillitsvekker i forhandlernettet
I tillegg til å være en direkte trafikkdriver for nettbutikken, bruker Engebretsen kampanjene aktivt ut i sitt forhandlernett og da spesielt i samtale med potensielle nye. Han bruker medieplanen som et underlag i salgssamtalen og bruker annonsene som et trygghetsskapende virkemiddel i innsalget.
-Jeg reklamerer for forhandlerne i annonsene mine. Dette har gitt direkte innvirkning på salget, da forhandlerne vet at de har en markedsførende leverandør med rett målgruppe i ryggen.

 

Digital avdeling overtar stafettpinnen
Men kundereisen ender på ingen måte her. Hegnars Wenche Wollmann og Zeno tar med seg de gode resultatene fra Kapital og Finansavisen og iverksetter siste fase av kampanjeløpet. Denne gangen med stor digital fokus. Det er nå viktig å skape direkte trafikk og salg i nettbutikken, som blir relansert senhøsten 2016.
– Jeg anbefalte å begynne med en kommersiell artikkel, eller conten-tartikkel, på Hegnar.no der vi bygger innhold som skaper tillit og kunnskap til skjortens kvaliteter. Vi ser at denne typen artikler fungerer svært godt. Deretter følger vi opp med bannerannonsering for igjen å vende tilbake til tradisjonell printannonsering.

 

En viktig samarbeidspartner
Det blir en spennende tid for Engebretsen og Zeno, som setter seg høye mål for fremtidige resultater. Ved oppstart definerte de at det innen fem år skulle være solgt så mye som 100.000 herreskjorter på det norske markedet.
- Vi har i en oppstartsperiode på nesten to år solgt litt mer enn 25.000, så vi ser lyst på de resterende tre. Hegnar blir for oss en viktig medspiller på veien mot de 100.000 solgte Zenoskjortene.
Annonsesjef i Kapital, Wenche Wollmann, oppsummerer essensen i hva mediehusets viktige bidrag til Lorang by Zenos fremtidige vekst skal være.
- Ut fra erfaringer, resultater og målinger vil vi i samarbeid med kunden finne fremtidige løsninger. Vi skal være proaktive og serviceinnstilte. Hele tiden.

 

Hegnar Media takker for samarbeidet så langt og følger entusiastisk med på veien videre.

Opinionslederne leser Businesskanalen Hegnar Media

Opinionsledere er helt avgjørende i forhold til om et nytt produkt lykkes eller ikke. De betraktes derfor ofte som «viktigere» enn andre målgrupper og tillegges stor kommersiell verdi.

Les mer her

Økonomieliten leser Businesskanalen Hegnar Media
Tålmodighet er ikke økonomielitens sterkeste trekk. De skifter bolig, biler, kjøkken oftere enn noen annen gruppe. De reiser mer og reiser bedre. Og de bestemmer seg fort. For å prøve et nytt pålegg. En ny bilmodell. Et nytt reisemål. En restaurant som blir hauset opp i avisen. Og derfor er de så attraktive for annonsørene. Treffer tilbudet så er responsen umiddelbar og sterk.

Les mer her