header_image
Hver unike besøkende generer i snitt over 10 sidevisninger i døgnet, og hvert besøk varer godt over 5 minutter.

Hegnar.no målgruppe

På hegnar.no kan du oppdatere deg på det siste innen økonomi og næringsliv. I tillegg finner du kategorier som personlig økonomi, motor og livsstil med mer. 

Leses hovedsakelig i arbeidstid mellom kl. 09-18 i økonomimodus, hvor rundt 7 av 10 lesere kommer via forsiden. Videre ser vi at hver unike besøkende i snitt generer over 10 sidevisninger i døgnet og at hvert besøk varer godt over 5 minutter.

Trafikktall for Hegnar.no

Total trafikk pr. døgn:

• 140.000 unike og 2,2 mill. sidevisninger.

Total trafikk pr. uke:

• 430.000 unike og 10 mill. sidevisninger.

Kilde: TNS Scores

Ledere med høy innflytelse

• 1 av 2 lesere er i en lederstilling

• 7 av 10 har innflytelse på bedriftens investeringer

Kilde: Questback

Hovedsakelig i det private næringsliv, ofte i de aller største selskapene eller smb/gründerbedrifter.

• Privat sektor: 85 %

• 30 % i bedrifter med 1 100+ ansatte

• 38 % i SMB 1 – 49 ansatte

Kilde: Questback

Demografi

Høy inntekt:
• 1 av 2 lesere har en personlig årsinntekt på kr. 600.000+
• 1 av 4 tjener tjener en 1 million eller mer i året
 
Geografisk fordeling:
• Oslo/Akershus 43 %
• Rogaland/Stavanger 12 %
• Hordaland/Bergen 9 %

Kilde: Questback