Kapital
Kapital

Kapital

Finance Norway
A part of Hegnar Media
Når Kapital nå går inn i sitt 50. år som Norges ledende businessblad, er det også som en bauta i det norske presselandskapet. Få publikasjoner, om noen, har avslørt flere tilfeller av økonomisk kriminalitet enn Kapital. Flere avsløringer venter!Trygve Hegnars ledere og kommentarer er i en klasse for seg og bidrar daglig til å skapedebatt. Og det går knapt en dag uten at andre norske medier refererer til noen av de største graveprosjektene i norsk presse: Kapitals lister over Norges 400 rikeste, Norges 500 største bedrifter, Norges 100 mektigste kvinner og 40 under 40, som hver for seg er betydelige bidrag i samfunnsdebatten.Jubileumsåret skal feires med viktig journalistikk: Dagsaktuelle reportasjer, banebrytendeavsløringer, innsiktsfulle portretter, konkrete karriere- og investeringsråd, tech-nyheter, kronikker fra Norges beste gjesteskribenter, samt tips og råd om personlig økonomi, det være seg pensjonssparing, skatt, arv eller kunst som investering.Kort sagt, det mest av det du trenger å vite om næringsliv, børs og økonomisk politikk. Kunnskap for å lykkes.
Read more