header_image

Ledere treffer du i mange aviser. Toppledere treffer du i Finansavisen.

Pareto’s prinsipp, bedre kjent som 20/80-regelen, antyder at 20 prosent
av kundene står for 80 prosent av omsetningen.

De ‘20 prosentene’ leser Finansavisen.

Du vet jo at ledere i norsk næringsliv er kjøpesterke. Men er det det samme som at de er kjøpevillige? Ville det ikke være mer være med verdifullt å nå den delen av denne målgruppen som har høyere interesse, høyere kjøpshyppighet, høyere forbruk, høyere kjøpsintensjon, og lavere impulsterskel for kjøp enn alle andre?

Ville ikke det øke sannsynligheten for å få mer tilbake for hver investerte annonsekrone?

Du kan nå dem


De er toppledere. De kjøper mer – mye mer. Og de kjøper raskere og oftere enn resten av lederne i norsk næringsliv.

De er ikke bare toppledere. De er toppforbrukere.

Det er de som leser Finansavisen.

Sosiologisk innsikt setter oss i stand til å forstå dem.


Menneskers motiver for handlinger og holdninger er dypt forankret i hver av oss, og endrer seg ikke plutselig. Derfor har sosiologi mer å tilføre markedsførere enn alskens trendanalyser. Verktøyet vi bruker heter Sosioraster®. Det gir oss kunnskap om hvem målgruppen er, hvordande tenker og hva som motiverer dem. Og setter deg i stand til å forstå kundene dine, slik at du bedre kan utforme budskap som treffer og motiverer dem for handling. Forskning viser at å forstå kundene er en lønnsom øvelse - bedrifter som forstår kundene sine tjener mer penger.

Vi forstår våre. Det er derfor vi kan fortelle deg at toppledere kjøper mer, raskere og oftere enn resten av lederne i norsk næringsliv.
Sosioraster® beviser det.

Les mer i vår magasin her!