Finansavisens målgruppe

Ingen norsk avis dekker børsnyheter og finansbransjen tettere og bredere enn Finansavisen. Men det stopper ikke der. Vi bringer også nyheter fra alt som rører seg innen økonomi og næringsliv, temastoff og reportasjer om bolig og næringseiendom samt dybdeintervjuer og reiselivsstoff.

Dette er avisen norske toppledere starter dagen med.

Opplagstall for Finansavisen

• Stabilt opplag: 25 348

• Trykket opplag: daglig 30 000 / fredager 30 000 / lørdager 40 000

Lesere av avisen

• 64 000 daglige
• To utgaver: 95 000 lesere
• Ukentlig: 153 000

Lesere av Motor

• 146 000 pr. utgave
• 243 000 eksponeringsmuligheter (GEP)

Kilde: Forbruker & Media 2018/1

Ledere som leser avisen

• 66 000 ledere hvorav 42 000 er toppledere som leser daglig

• To utgaver: 84 000

• Ukentlig: 113 000

Ipsos Fagpresseundersøkelsen 2015

Demografi

Kjønn: 73% menn / 27% kvinner

Alder: snitt 48,9 år

Geografi: 71% bor på Østlandet

Utdanning: 66% universitets / høyskoleutdanning

Snitt personlig inntekt: 750 000

Snitt husstands inntekt: 1,15 mill.

Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media 2018/1