header_image

Finansavisens lørdagsmagasin MOTOR fortsetter å fosse frem!

«Forbruker & Media undersøkelsen» fra Kantar TNS, som to ganger årlig rapporterer medienes offisielle lesertall, slo i mars fast at Motor nå har hele 146.000 lesere per utgave. Dette er en vekst på 40 000 lesere fra 2016.

"Vi har lenge sett at avisens helgeutgaver med store aviser og magasiner holder seg godt i lesermarkedet både nasjonalt og internasjonalt, og den formidable veksten til MOTOR er nok en del av denne trenden", sier analyseansvarlig for print, Lena Kristiansen. "Folk leser fortsatt gjerne innhold på papir, spesielt når det er så relevant og målrettet som MOTOR! Videre vet vi at MOTOR har en stadig økende tilhengerskare, med lesere som gjerne kjører lange omveier for å få tak i magasinet hver lørdag".

Redaksjonssjef Andreas Scheel sier at: 

"Den positive utviklingen i lesertallene til Finansavisen Motor skyldes flere ting. De fleste av våre skribenter får stadig lenger erfaring, og vi har styrket staben både journalistisk og på fotosiden. Gjennom 14 år har vi opparbeidet oss god kompetanse og en bred kontaktflate som gir oss tilgang på det leserne liker og det de vil lese om. De mange og store endringene i bilmarkedet de siste årene og økte interessen for ny teknologi, nye drivlinjer, elbiler, endrede rammebetingelser og politiske beslutninger gjør at vårt nedslagsfelt blir stadig større. Sammen med distribusjon gjennom en avis som har en spennende leserskare, stabilt opplag og solide eiere, er Finansavisen Motor en av de store vinnerne i dagens marked."

 

Ønsker du et godt annonsetilbud i Motor, kan du ta kontakt med Eva!