header_image
Fra arrangementet "Norges 100 mektigste kvinner"

Norges 100 mektigste kvinner

For 13. året kårer Kapital Norges mektigste kvinner, noe som oppleves nyttig, interessant og relevant av Kapitals lesere.
Påvirk toppen av næringslivet med kvinner i spissen, en målgruppe med stor beslutningsmyndighet på jobb, og som også er kjøpesterk privat med stor interesse av premiumprodukter.

Likestilte samfunn har høyere BNP per capita og scorer høyere på ulike levekårsundersøkelser. Likevel domineres det norske næringslivet fortsatt av menn, og blant annet har vi så få kvinnelige konsernsjefer på børsen at de styrer under én prosent av omsetningen. Bl.a. derfor har vi i Kapital temaet kvinner og makt høyt på agendaen.
Ikke bare kårer vi Norges 100 mektigste kvinner – en kåring som engasjerer så vel statsminister som næringsminister, NHO-sjef og øvrig befolkning – men vi synliggjør også den store underskogen av dyktige kvinner som er på vei opp og frem.

Utgivelse 2019: 16. mai

Materiellfrist: 9. mai

Priser:

Se alle prisene i Kapital her

“Det er flott dere har laget denne listen. Det er behov for å vise frem kvinner med makt i større grad enn det som skjer i hverdagen.”
Statsminister Erna Solberg

Økonomieliten leser Kapital
Tålmodighet er ikke økonomielitens sterkeste trekk. De skifter bolig, biler, kjøkken oftere enn noen annen gruppe. De reiser mer og reiser bedre. Og de bestemmer seg fort. For å prøve et nytt pålegg. En ny bilmodell. Et nytt reisemål. En restaurant som blir hauset opp i avisen. Og derfor er de så attraktive for annonsørene. Treffer tilbudet så er responsen umiddelbar og sterk.

Les mer her