HegnarTV Produksjon

HegnarTV Produksjon er totalleverandør av webcast og videoproduksjon. Vi startet opp sommeren 2007 og fikk meget god respons i markedet. Vi har raskt opparbeidet oss mange kunder innen blant annet børs, bank, finans og eiendom.

Målet vårt er å levere produksjoner av høy kvalitet, høy servicegrad og konkurransedyktige priser. HegnarTV Produksjon er en avdeling i Hegnar Media AS, og vi jobber uavhengig av alt redaksjonelt og opptrer som et fullverdig produksjonsselskap.

Webcast

HegnarTV Produksjon har i mange år levert webcast og streaming av presentasjoner og konferanser til mange av Norges største bedrifter. Vi har solid erfaring i alt fra enkamera sendinger til avanserte flerkamera sendinger fra Oslos største konferansesentre.

Våre kunder bruker webcast til blant annet kvartalspresentasjoner, konferanser, kapitalmarkedsdager, interne allmøter, opplæring og pressekonferanser. Vår webcast tjeneste skal dekke alle behov og du som kunde velger hvilke funksjoner dere ønsker å bruke. 

Normalt sett streames en webcast LIVE og opptaket legges ut med kapitler. Bruker dere powerpoint vises også foilene synkronisert på webcasten i et eget vindu i høy kvalitet.

Videoproduksjon

Video har evne til å engasjere interessegrupper i større grad enn for eksempel bilder og tekst. Video kan benyttes internt så vel som eksternt og distribueres på websider, sosiale medier, messer, møter, mail, mobilapplikasjoner og kataloger (QR-koder). Søkemotorer prioriterer også video, slik at aktører (med video på web) vil kunne komme høyt opp på siden ved søk. 

Vi tilpasser oss hver enkelt produksjon og er fleksible i forhold til hvilke ressurser kunden ønsker å bruke.