Innstikk i Finansavisen

Innstikk treffer målgruppen like sikkert som avisen. Skal du bli sett, lest og sikre deg at leseren bruker tid på budskapet, er nettopp innstikk en rask vei til målet. Vi kan ta de fleste ferdigproduserte innstikk og kan også formidle produksjon. Ta kontakt med din rådgiver eller send oss en e-post for reservasjon av dato. 

Annonseverdi:

 • Innstikket er en del av avisens totale annonseprodukt, underlagt redaktøransvaret.
 • Innstikket kommer helt inn i boligen eller på jobben. Det blir ikke kastet på vei fra postkassen.
 • Innstikket når også de som har reservert seg mot uadressert reklame fra posten.
 • Innstikk distribueres akkurat den dagen kunden har reservert, slik at totaltkampanjer kan styres bedre.
 • Konkurrerende bilag stikkes ikke inn samme dag.

Det er viktig å huske på følgende når det gjelder innstikk:

 • Hvis du skal utgi et innstikk trenger vi et format, antall sider og vekt på innstikket.
 • Innstikket må leveres maksimum 5 dager før innstikkdatoen, og senest 2 dager før.
 • Innstikket må leveres løst på pall og i store egg, 8-12cm.
 • Tabloid 12 sider og mindre må falses.
 • Innstikk må alltid være falset på lengste side.
 • Ved usikkerhet om format ber vi om at dere leverer en dummy for godkjennelse.
 • Det er viktig at forsendelsen merkes tydelig med: navn på innstikket, FINANSAVISEN, dato for distribusjon og antall levert.