header_image

Jus - utgis fire ganger i året

Fire ganger i året gjør Finansavisen Jus et dypdykk i advokatenes verden. Historiene vi forteller gir deg større innsikt i en bransje hvor de 100 største aktørene i Norge omsetter for nesten 12 milliarder
kroner årlig. Finansavisen Jus er ikke bare et magasin for dem med juridisk embetseksamen. Historiene er like verdifulle for ledere, gründere og ansatte i norsk næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Advokatbransjen har de siste 30 årene opplevd en rivende utvikling. Advokatfirmaene har blitt større og mer spesialiserte og jurister har fått større gjennomslagskraft i alle deler av samfunnet.

Annonseverdi:

JUS tilbyr et unikt annonsemiljø som treffer både næringslivet og advokatene. Vi har lesere som er kjøpesterke og opptatte av kvalitet.
Magasinet har en redaksjonell profil med artikler innen jus, finans, skatt og annet interessant, skrevet for næringslivsfolk og advokater.
Magasinet gir en unik mulighet for annonsering og profilering av juridiske tjenester.
Magasinet har lengre levetid enn dagsavisen, og hver tredje leser tar vare på magasinet.

 

Utgivelsesdatoer 2019:

14. februar, 23. mai, 26. september og 28. november.