header_image

R - regnskap, revisjon, rådgivning

Finansavisen løfter frem et viktig fagområde og en bransje som til nå har hatt få markedsplasser. Regnskap, revisjon og rådgivning er mer enn innrapportering og budsjettering. Magasinet tar pulsen på bransjen og får frem den forretningskritiske verdien av god økonomistyring. Vi ser nærmere på forhold som sammenslåinger, trender, regelendringer, bransjenytt, systemleverandører, IT-løsninger og kurs- og karrieremarkedet.

Annonseverdi:

  • Finansavisen R er en del av en verdifull målgruppe i et miljø der fokuset hos leseren er rettet mot ditt segment, enten dere representerer regnskap, revisjon, IT-/systemleverandør, forening eller andre regnskapsinteresserte.
  • I Finansavisen treffer du de mest verdifulle leserne i Norge. 
  • De har mest makt og innflytelse og og høy grad av beslutningsmyndighet når det gjelder økonomi.

 

 

 

Utgivelsesdatoer 2019:

28. februar, 12. juni, 4. september og 22. november.