header_image
Bilag distribuert med Kapital kommer frem – her møter man ingen reservasjoner.

Innstikk/bilag

Å distribuere bilag, løst eller fast med Kapital, er en meget effektiv måte å kommunisere på.

I Kapital bruker leseren god til på produktet. Det gir mulighet til å fortelle en lengre historie eller presentere et bredere produktspekter meget kostnadseffektivt. Kapitals lesere har satt av tid til å lese tidsskriftet når de åpner det, og interessen rundt bilaget vil være en helt annen en hva man kan forvente hos en avisleser som er ute etter raske nyheter.

Bilag distribuert med Kapital kommer frem
– her møter man ingen reservasjoner.

Ønsker du å distribuere bilaget ditt med Kapital, kan vi trykke det som en del av bladet, limfrese inn et ferdig bilag, eller legge det ved plastpakket. Har du en mindre trykksak kan det punktlimes.
For best mulig oppmerksomhet og eksklusivitet begrenser vi antall bilag i hver utgave.

Alle bilag prises individuelt, ut fra vekt, størrelse og distribusjonsform.
Vi kan også være behjelpelig med å håndtere trykking av bilag.

De kjøpesterke

Kapital treffer en voksen målgruppe med høy utdannelse. De er godt i gang med karrieren, har høy inntekt og bor gjerne på Østlandet. Det er flest mannlige lesere, men ikke glem at nærmere en tredjedel er dedikerte kvinner med høy personlig inntekt. Denne målgruppen har et langt høyere forbruk enn befolkningen generelt.

Les mer om Kapitals målgruppe her

Beslutningstakerne

Med Kapital treffer du norsk næringsliv med toppledere i spissen. En målgruppe med stor påvirkningskraft og beslutningsmyndighet. De har stort nettverk og langt flere styreverv enn andre ledere.

 

Les mer om Kapitals målgruppe her

Økonomieliten leser Kapital

"Kort vei fra tanke til handling. Tålmodighet er ikke økonomielitens sterkeste trekk. De skifter bolig, biler, kjøkken oftere enn noen annen gruppe. De reiser mer og reiser bedre. Og de bestemmer seg fort. For å prøve et nytt pålegg. En ny bilmodell. Et nytt reisemål. En restaurant som blir hauset opp i avisen. Og derfor er de så attraktive for annonsørene. Treffer tilbudet så er responsen umiddelbar og sterk."

Les mer her

Fungerer meget godt

Flera tester av bilag og innstikk i Kapitals RAM-panel viser at det fungerer meget godt. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår analyseansvarlig Åsa Iversen, eller med en av våre rådgivere.