header_image

Norges 400 rikeste

Finanseliten sluker den i lunsjen. Bankene bruker den ved lånevurderinger. Politikerne bruker den i skattedebatten, og professorene anvender den i undervisningen. Kapitals liste over Norges 400 rikeste er den eneste oversikten som er egnet til å gi et riktig bilde over de reelt rikeste i landet, og den er det nærmeste vi kommer en stor oversikt over “Hvem er hvem i norsk næringsliv”. 

Her publiserer vi tallene som Piketty mangler og som avslører de virkelige vinnerne og taperne i næringslivet. Knapt noen annen artikkelpakke i norsk presse har blitt mer sitert og referert til over tid enn det Kapitals liste har blitt.

Annonseverdi:

  • I Norges 400 rikeste treffer du i hovedsak en bred målgruppe fra næringslivet som er interessert i hvem som har eierskap, kontroll og makt i norsk næringsliv.
  • Her kan du profilere dine merkevarer i et spennende redaksjonelt produkt som skaper oppmerksomhet og som gjerne blir tatt vare på.

Utgivelsesdato 2018: 20. september

Materiellfrist: 12. september

 

Priser:

Se alle prisene til Kapital.

Andre temautgaver i Kapital

I Kapitals 22 utgaver gjennom året finner du mange interessante og godt gjennomarbeidede teamer, flere av temautgavene blir tatt vare på i lang tid.

Les mer om de ulike temaene her

 

Norges mektigste forsprang

Ved å spille på det redaksjonelle innholdet kan du oppnå meget høy stoppeffekt.

Les mer her

 

Økonomieliten leser Kapital

"Kort vei fra tanke til handling. Tålmodighet er ikke økonomielitens sterkeste trekk. De skifter bolig, biler, kjøkken oftere enn noen annen gruppe. De reiser mer og reiser bedre. Og de bestemmer seg fort. For å prøve et nytt pålegg. En ny bilmodell. Et nytt reisemål. En restaurant som blir hauset opp i avisen. Og derfor er de så attraktive for annonsørene. Treffer tilbudet så er responsen umiddelbar og sterk."

Les mer her