header_image
Leserne reiser mer og reiser bedre

Kapital Reise - utgis to ganger i året

Kapital Reise er Norges ledende og største reisemagasin for forretnings- og feriereiser.

Kapitals 169.000 lesere kan oppsummeres med “work hard, play hard”. Med Kapital Reise får du en perfekt arena for å profilere dine reiser og produkter til en kravstor og pengesterk målgruppe som gjerne unner seg luksus i hverdagen. Kapital-leserne er over snittet oppdatert på fritid og reiser, og er de som bruker mest penger på ferieturer – både innenlands og utenlands.  Kapital Reise er bladet med de råeste og mest eksotiske reisereportasjene. Siden vi stadig presenterer nye artikler om verdens heteste hoteller, skidestinasjoner, reisetrender og etiske problemstillinger, vil bladet også være viktig for alle i reiselivsbransjen. I tillegg til reportasjer fra eksotiske reisemål, vil vi alltid ha flere artikler fra Norge og Europa.

Annonseverdi:

  • Kapital Reisegir deg en perfekt arena for å profilere dine produkter til den målgruppen i Norge som bruker mest penger på reiser
    – både privat & i jobbsammenheng. 
  • Du treffer en kravstor og pengesterk gruppe som gjerne unner seg litt luksus i hverdagen.
  • Du  treffer innovatørene og opinionsledere som påvirker andre med sine meninger.  I tillegg til at du treffer du en høy andel av beslutningstakerne på reisebyråtjenester. 

MålgruppeReise

Utgivelsesdatoer 2018: 22. mars og 1. november

Materiellfrist: 7. mars og 16. oktober

Priser:

Helside kr 40 000

Spesial plasseringer kr 55 000

Oppslag i front kr 110 000

Vanlig oppslag kr 76 000

Opinionslederne leser Kapital

Opinionsledere er helt avgjørende i forhold til om et nytt produkt lykkes eller ikke. De betraktes derfor ofte som «viktigere» enn andre målgrupper og tillegges stor kommersiell verdi.

Les mer her

Økonomieliten leser Kapital

Tålmodighet er ikke økonomielitens sterkeste trekk. De skifter bolig, biler, kjøkken oftere enn noen annen gruppe. De reiser mer og reiser bedre. Og de bestemmer seg fort. For å prøve et nytt pålegg. En ny bilmodell. Et nytt reisemål. En restaurant som blir hauset opp i avisen. Og derfor er de så attraktive for annonsørene. Treffer tilbudet så er responsen umiddelbar og sterk.

Les mer her