header_image
I Kapitals 22 utgaver gjennom året finner du mange interessante og godt gjennomarbeidede teamer, flere av temautgavene blir tatt vare på i lang tid.

Temaer i Kapital 2018

Kapitals ulike temaer gjennom året strekker seg fra miljø til eiendom. Få en oversikt over de ulike temaene her.

Temaer 2018, priser og utgivelser (PDF)

Kapitals målgruppe

 

 

Næringseiendom

Kapital nr. 3 Utgivelse: 8. feb Materiellfrist 31. jan

Kapital nr. 15 Utgivelse: 6. sep Materiellfrist 29. aug

Hvordan ser fremtidens eiendomsmarked ut? I Kapitals temaseksjon om næringseiendom nærmer vi oss svaret. Vi har med Norges dyktigste eksperter på området som deler sine syn på byutvikling, trender, leiepriser, yield, transaksjonsvolum, finansiering, nybygging og boligmarkedet m.m. Næringseiendomsmarkedet har vært en av de viktigste kildene til privat formuesoppbygging, og er således et særdeles attraktivt stoffområde for Kapitals lesere og alle som ønsker å finne gode investeringsmuligheter.

Båt

Kapital nr. 5 Utgivelse: 8. mars Materiellfrist: 28. feb

Helt siden vikingtiden har båtbransjen fascinert og engasjert det norske folk. På Kapitals temasider om båtbransjen – som vi publiserer på et tidspunkt hvor mange kribler etter å få satt båten på sjøen eller drømmer om å kjøpe ny – skriver vi blant annet om den siste utviklingen i båtmarkedet. Vi ser på hvordan tilbud, etterspørsel og priser utvikler seg, vi presenterer nyheter og trender, og vi intervjuer bransjeeksperter og kjente båtmennesker for å få siste nytt og fascinerende historier om hva som rører seg i bransjen.

Kapital Reise (eget magasin)

VÅR: Utgivelse: 22. mars Materiellfrist: 7. mars

HØST: Utgivelse: 1. nov. Materiellfrist: 17. okt

Les mer her

I Kapital Reise – et av Skandinavias største reisemagasiner, målt i både opplag og sideantall – serverer vi inspirerende reisereportasjer om alt fra storbyferier i Europa til skiferie i Alpene og villmarkseventyr i Afrika, nyheter om de hotteste hotellene og tips til reisen, enten den skjer hjemme i Norge eller til utlandet. Flere av våre artikler er skrevet spesielt for folk som er mye på farten i jobbsammenheng, slik som intervjuer med kjente og erfarne forretningsreisende, og vi legger vekt på å gi aktuelle og gode råd om booking, flyreiser og lounger, samt rangeringer av flyselskaper. Vi har stadig fokus på databruken underveis og presenterer i hver utgave nye produkter til det bærbare kontoret.

Årets produkt 

Kapital nr. 8 Utgivelse: 26. april Materiellfrist: 18. april

Hvert år strømmer det en mengde nye teknologiske produkter ut på markedet. Kapital tar for seg av denne teknologiske godteposen for å finne de mest spennende og nyttige produktene i flere ulike kategorier. Deretter tester vi produktene grundig og kårer vinnere. Produktpaletten i Kapitals testpanel består av alt fra nettbrett og smarttelefoner til hodetelefoner og wearables. Kåringen sender nyttige signaler til våre lesere om hvilke produkter som er gode – og til produsenter og forhandlere om hva vi ser etter i de beste produktene.

Norges 100 mektigste kvinner

Kapital nr. 10 Utgivelse: 31. mai Materiellfrist: 23. mai

Les mer her

Norges 100 mektigste kvinner

Likestilte samfunn har høyere BNP per capita og scorer høyere på ulike levekårsundersøkelser. Likevel domineres det norske næringslivet fortsatt av menn, og blant annet har vi så få kvinnelige konsernsjefer på børsen at de styrer under én prosent av omsetningen. Bl.a. derfor har vi i Kapital temaet kvinner og makt høyt på agendaen. Ikke bare kårer vi Norges 100 mektigste kvinner – en kåring som engasjerer så vel statsminister som næringsminister, NHO-sjef og øvrig befolkning – men vi synliggjør også den store underskogen av dyktige kvinner som er på vei opp og frem.

Kapital Spis!

Kapital: nr. 10 Utgivelse: 31. mai Materiellfrist: 23. mai

I Kapital Spis retter vi fokus mot den nye megatrenden med økt bevissthet på sunn og bærekraftig mat. Her settes helse, klima og miljø på agendaen i en større sammenheng. Det er i ferd med å skje enorme endringer på området, og vi intervjuer politikere, forskere og næringslivsledere om siste nytt. Vi trekker frem de som finner nye forretningsmuligheter og løfter frem de beste løsningene for fremtiden.

 

Norges 500 største bedrifter

Kapital nr. 12 Utgivelse: 28. juni Materiellfrist: 20. juni

Les mer her

500 største

Lille speil på veggen der, hvem er størst i landet her? Svaret finnes i Kapitals temabilag om Norges 500 største bedrifter, hvor vi presenterer den originale, riktigste og mest komplette oversikten som er å oppdrive i landet på denne tiden. Listen måler ikke bare temperaturen i norsk næringsliv fra år til år, den er også en viktig konjunkturindikator siden den også fanger opp større trender som oljeavhengighet og sysselsetting. I temautgaven finnes også lister over Norges største arbeidsgivere, de mest lønnsomme selskapene og de største skattebetalerne m.m.

Eiendom utland

Kapital nr. 13/14 Utgivelse: 23. august Materiellfrist: 15. august

Eiendom har i en årrekke vært et foretrukket spare- og investeringsobjekt for mange nordmenn, og stadig flere investerer – eller ønsker å investere – i fritidseiendommer i utlandet. Men det er mange snubletråder underveis, og mange spørsmål som må besvares før man eventuelt kan slå seg til ro på drømmestedet: Hvordan har prisutviklingen vært – og hvordan forventes den å bli i de ulike markedene? Hvordan spiller kronekursen og rentene inn? Bør finansieringen skje i Norge eller i en lokal bank? Og hva med eiendomsskatter og arveavgift? I Kapital har vi lang erfaring med denne typen spørsmål, og kompetansen vår bruker vi videre til å utfordre eiendomsmeglere og andre til å gi de beste svarene og rådene.

Norges 400 rikeste

Kapital nr. 16 Utgivelse: 20. sep Materiellfrist: 12. sep

Les mer her

Norges 400 rikeste

Finanseliten sluker den i lunsjen. Bankene bruker den ved lånevurderinger. Politikerne bruker den i skattedebatten, og professorene anvender den i undervisningen. Kapitals liste over Norges 400 rikeste er den eneste oversikten som er egnet til å gi et riktig bilde over de reelt rikeste i landet, og den er det nærmeste vi kommer en stor oversikt over “Hvem er hvem i norsk næringsliv”. Her publiserer vi tallene som Piketty mangler og som avslører de virkelige vinnerne og taperne i næringslivet. Knapt noen annen artikkelpakke i norsk presse har blitt mer sitert og referert til over tid enn det Kapitals liste har blitt.

Bærekraftig fremtid

Kapital nr. 19 Utgivelse: 1. nov Materiellfrist: 24. okt

Smeltende is er et brennhett tema, og den grønne revolusjonen har nådd næringslivet med full tyngde. Milliarder av kroner skal investeres i miljøvennlig infrastruktur og mer bærekraftige samfunnsløsninger. Hvem er aktørene? Hvor går pengene? Og hvordan vil fremtidens løsninger se ut? Dette er spørsmål vi besvarer i vår grønne temautgave, som lanseres i forkant av Zero-konferansen.

Kapitals Julegaveguide 

Kapital nr. 21 Utgivelse: 29. nov. Materiellfrist: 14. nov.

Les mer her

Kapital Jul

Førjulstiden er dessverre høytid også for stress og bekymringer. Hva gir man bort i firmagaver? Hvor skal vi arrangere julebordet? Hva slags antrekk bør vi velge? Hvordan skal vi rekke å kjøpe alle julegavene – når vi ikke engang vet hva vi skal gi bort? Og hva serverer vi gjestene? I Kapital Jul forsøker vi å besvare slike spørsmål og skreddersy reportasjene så de gjør førjulstiden litt enklere for våre lesere. Kanskje rekker de da til og med å følge noen av våre anbefalinger for julen?

Norsk økonomi i 2019

Kapital nr. 22 Utgivelse: 13. des Materiellfrist: 5. des

KapitalPrognoser2018

Knapt noe påvirker vår økonomi mer enn oljeprisen, renten, internasjonale konjunkturer, kronekursen, BNP-veksten, sysselsettingen og børsen(e). I årets siste utgave tar vi frem krystallkulen og forsøker å se inn i fremtiden – med utgangspunkt i en rekke konjunkturindikatorer. Vi analyserer sentrale nøkkeltall og gir våre beste estimater på hvordan dette kan påvirke en rekke næringer og bransjer, og derigjennom vår egen privatøkonomi i det kommende året. Ubeskjedent sagt, opp gjennom årene har våre prognoser vist seg å være noen av de mest treffsikre som er tilgjengelige.

Norges mektigste forsprang

Ved å spille på det redaksjonelle innholdet kan du oppnå meget høy stoppeffekt.

Les mer her