header_image
I Kapitals 22 utgaver gjennom året finner du mange interessante og godt gjennomarbeidede teamer, flere av temautgavene blir tatt vare på i lang tid.

Temaer i Kapital 2020

Kapitals ulike temaer gjennom året strekker seg fra miljø til eiendom. Få en oversikt over de ulike temaene her.

Temaer 2020, priser og utgivelser (PDF)

Kapitals målgruppe

Norges beste aksjeanalytikere

Kapital nr. 1 Utgivelse: 23. jan Materiellfrist 15. jan


Få kjenner aksjemarkedet bedre enn analytikerne. Meglerhusenes analytikere utgjør fagekspertisen på Oslo Børs, og deres analyser og råd om enkeltselskaper og sektorer er gjerne retningsgivende for hvilke aksjer som stiger og faller på børsen. Således er analytikerne med på både å skape formuer og barbere dem vekk. Deres meninger vektlegges høyt av så vel investorer som av finanspressen.
Men hvem er de? Og hvem leverer de mest treffsikre analysene? Kapital spør et bredt utvalg av store investorer på børsen, og basert på svarene kårer vi Norges beste aksjeanalytikere.

Næringseiendom

Kapital nr. 2 Utgivelse: 6. feb Materiellfrist 29. jan

Kapital nr. 15 Utgivelse: 10. sept Materiellfrist 2. sept

Hvordan ser fremtidens eiendomsmarked ut? I Kapitals temaseksjon om næringseiendom nærmer vi oss svaret. Vi har med Norges dyktigste eksperter på området som deler sine syn på byutvikling, trender, leiepriser, yield, transaksjonsvolum, finansiering, nybygging og boligmarkedet m.m. Næringseiendomsmarkedet har vært en av de viktigste kildene til privat formuesoppbygging, og er således et særdeles attraktivt stoffområde for Kapitals lesere og alle som ønsker å finne gode investeringsmuligheter.

Fjellhytter

Kapital nr. 3 Utgivelse: 14. feb Materiellfrist 7. feb


Nordmenns forhold til hytta er unikt, også som investeringsobjekt. Få investeringer har gitt mer glede for pengene, men hva med den økonomiske avkastningen? I temaseksjonen om hyttemarkedet til fjells, som vi publiserer rett i forkant av vinterferien – høysesongen for hyttekjøp og -salg – ser vi på priser, prisutvikling og trender. Dette for at leserne skal få det beste beslutningsgrunnlaget for å gjøre både gode kjøp og salg.

Båt

Kapital nr. 5 Utgivelse: 14. mars Materiellfrist: 7. feb

Helt siden vikingtiden har båtbransjen fascinert og engasjert det norske folk. På Kapitals temasider om båtbransjen – som vi publiserer på et tidspunkt hvor mange kribler etter å få satt båten på sjøen eller drømmer om å kjøpe ny – skriver vi blant annet om den siste utviklingen i båtmarkedet. Vi ser på hvordan tilbud, etterspørsel og priser utvikler seg, vi presenterer nyheter og trender, og vi intervjuer bransjeeksperter og kjente båtmennesker for å få siste nytt og fascinerende historier om hva som rører seg i bransjen.

Kapital Reise (eget magasin)

VÅR: Utgivelse: 2. april Materiellfrist: 18. mars

HØST: Utgivelse: 22. okt Materiellfrist: 7. okt

Les mer her

I Kapital Reise – et av Skandinavias største reisemagasiner, målt i både opplag og sideantall – serverer vi inspirerende reisereportasjer om alt fra storbyferier i Europa til skiferie i Alpene og villmarkseventyr i Afrika, nyheter om de hotteste hotellene og tips til reisen, enten den skjer hjemme i Norge eller til utlandet. Flere av våre artikler er skrevet spesielt for folk som er mye på farten i jobbsammenheng, slik som intervjuer med kjente og erfarne forretningsreisende, og vi legger vekt på å gi aktuelle og gode råd om booking, flyreiser og lounger, samt rangeringer av flyselskaper. Vi har stadig fokus på databruken underveis og presenterer i hver utgave nye produkter til det bærbare kontoret.

Fintech

Kapital nr. 4 Utgivelse: 5. mars Materiellfrist: 26. feb

Norske teknologiselskaper innen finans (fintech) er i ferd med å endre finansbransjen for alltid. Denne trusselen – eller muligheten (alt ettersom) – kan endre selve bransjedynamikken og gi en helt ny bank- og finansbransje, der vinnerne spås å bli de som er modige nok til å fatte de vanskelige avgjørelsene om å bevege seg vekk tradisjonelle forretningsmodeller og fornye virksomheten gjennom samarbeid i komplekse systemer.
Få bransjer har opplevd tilsvarende vekst de siste årene, og i Norge har vi i fremtiden et enormt potensial innen fintech. I temautgaven ser vi nærmere på hvordan fremtidens bank- og finansbransje vil se ut. Hvem blir vinnerne, og ikke minst: hvem blir taperne?

Årets produkt 

Kapital nr. 8 Utgivelse: 2. mai Materiellfrist: 24. april

Hvert år strømmer det en mengde nye teknologiske produkter ut på markedet. Kapital tar for seg av denne teknologiske godteposen for å finne de mest spennende og nyttige produktene i flere ulike kategorier. Deretter tester vi produktene grundig og kårer vinnere. Produktpaletten i Kapitals testpanel består av alt fra nettbrett og smarttelefoner til hodetelefoner og wearables. Kåringen sender nyttige signaler til våre lesere om hvilke produkter som er gode – og til produsenter og forhandlere om hva vi ser etter i de beste produktene.

Norges 100 mektigste kvinner

Kapital nr. 9 Utgivelse: 14. mai Materiellfrist: 6. mai

Les mer her

Norges 100 mektigste kvinner

Likestilte samfunn har høyere BNP per capita og scorer høyere på ulike levekårsundersøkelser. Likevel domineres det norske næringslivet fortsatt av menn, og blant annet har vi så få kvinnelige konsernsjefer på børsen at de styrer under én prosent av omsetningen. Bl.a. derfor har vi i Kapital temaet kvinner og makt høyt på agendaen. Ikke bare kårer vi Norges 100 mektigste kvinner – en kåring som engasjerer så vel statsminister som næringsminister, NHO-sjef og øvrig befolkning – men vi synliggjør også den store underskogen av dyktige kvinner som er på vei opp og frem.

Sommerhytter

Kapital: nr. 10 Utgivelse: 31. mai Materiellfrist: 23. mai

Nordmenn + sommerhytte = sant!
I hvert fall går mange titalls av oss stadig rundt med en hyttedrøm i magen. I Kapitals temautgave om sommerhytter snakker vi med Norges ledende fagpersoner på hytter og formidler deres tanker om priser, trender og utviklingstrekk i markedet.
Hvor lønner det seg å kjøpe? Er annenhåndsmarkedet bra nok? Og vil prisene falle?
Slike, og lignende spørsmål, forsøker vi å gi svar på i denne temautgaven.

Medtech

Kapital: nr. 10 Utgivelse: 11. juni Materiellfrist: 3. juni

Medtech, et såkalt teleskopord for medisinsk teknologi, dekker et vidt spekter av selskaper, produkter og løsninger innen helse og velferdsteknologi. Noen av de mest sentrale aktørene produserer, selger og distribuerer medisinsk utstyr, forbruksmateriell, hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser og velferdsteknologi. Bransjen opplever sterk vekst og innovasjonstakten er stor. Men hvilke aktører blir morgendagens vinnere i dette teknologiske avanserte landskapet? Og hva slags ny teknologi kan redde liv i fremtiden?
Dette er bare noen av temaene vi berører i denne utgaven.

Kapital Spis!

Kapital: nr. 10 Utgivelse: 13. juni Materiellfrist: 4. juni

I Kapital Spis retter vi fokus mot den nye megatrenden med økt bevissthet på sunn og bærekraftig mat. Her settes helse, klima og miljø på agendaen i en større sammenheng. Det er i ferd med å skje enorme endringer på området, og vi intervjuer politikere, forskere og næringslivsledere om siste nytt. Vi trekker frem de som finner nye forretningsmuligheter og løfter frem de beste løsningene for fremtiden.

Norges 500 største bedrifter

Kapital nr. 12 Utgivelse: 25. juni Materiellfrist: 17. juni

Les mer her

500 største

Lille speil på veggen der, hvem er størst i landet her? Svaret finnes i Kapitals temabilag om Norges 500 største bedrifter, hvor vi presenterer den originale, riktigste og mest komplette oversikten som er å oppdrive i landet på denne tiden. Listen måler ikke bare temperaturen i norsk næringsliv fra år til år, den er også en viktig konjunkturindikator siden den også fanger opp større trender som oljeavhengighet og sysselsetting. I temautgaven finnes også lister over Norges største arbeidsgivere, de mest lønnsomme selskapene og de største skattebetalerne m.m.

Kunnskap

Kapital nr. 13 Utgivelse: 13. aug Materiellfrist: 5. aug

Det er kunnskapen vi skal leve av når oljen tar slutt.
For tiden skjer det store endringer på kunnskapsfeltet som er i ferd med å endre både bransjer og sektorer. Spørsmålene vi stiller oss i temautgaven om Kunnskap, som lanseres ved årets skolestart, er blant annet: Hvor vil E-læringen ta oss i fremtiden? Hva vil vi trenge av kunnskap på fremtidens arbeidsplasser? Hvilke utdanningsløp er best tilpasset kunnskapssamfunnet? Og hvem blir vinnerne og taperne i fremtidens kunnskapssamfunn?

Eiendom utland

Kapital nr. 14 Utgivelse: 29. august Materiellfrist: 22. august

Eiendom har i en årrekke vært et foretrukket spare- og investeringsobjekt for mange nordmenn, og stadig flere investerer – eller ønsker å investere – i fritidseiendommer i utlandet. Men det er mange snubletråder underveis, og mange spørsmål som må besvares før man eventuelt kan slå seg til ro på drømmestedet: Hvordan har prisutviklingen vært – og hvordan forventes den å bli i de ulike markedene? Hvordan spiller kronekursen og rentene inn? Bør finansieringen skje i Norge eller i en lokal bank? Og hva med eiendomsskatter og arveavgift? I Kapital har vi lang erfaring med denne typen spørsmål, og kompetansen vår bruker vi videre til å utfordre eiendomsmeglere og andre til å gi de beste svarene og rådene.

Fremtidens by/Næringseiendom

Kapital nr. 15 Utgivelse: 10. sep Materiellfrist: 2. sep

Fremtidens by ligger allerede i støpeskjeen. Vi vet den vil bli smart og bærekraftig, men på hvilke måte?
Det sies at dagens teknologi er 300 ganger mer kraftfull enn under den industrielle revolusjonen, hvordan vil dette da påvirke livene våre? Vil vi fortsatt bo spredt over hele landet i beste Senterparti-ånd, eller samler vi oss i en håndfull superbyer? Vil intelligent teknologi og sensorer følge oss rundt i de smarte byene? Hva da med de menneskelige aspektene?
I temautgaven om fremtidens by ser vi nærmere på disse og lignende spørsmål.
I tillegg har vi i denne utgaven en temaseksjon om næringseiendom hvor Norges råeste eksperter på feltet ser inn i krystallkulen og deler sine beste spådommer for dette viktige markedet.

Norges 400 rikeste

Kapital nr. 16 Utgivelse: 24. sep Materiellfrist: 16. sep

Les mer her

Norges 400 rikeste

Finanseliten sluker den i lunsjen. Bankene bruker den ved lånevurderinger. Politikerne bruker den i skattedebatten, og professorene anvender den i undervisningen. Kapitals liste over Norges 400 rikeste er den eneste oversikten som er egnet til å gi et riktig bilde over de reelt rikeste i landet, og den er det nærmeste vi kommer en stor oversikt over “Hvem er hvem i norsk næringsliv”. Her publiserer vi tallene som Piketty mangler og som avslører de virkelige vinnerne og taperne i næringslivet. Knapt noen annen artikkelpakke i norsk presse har blitt mer sitert og referert til over tid enn det Kapitals liste har blitt.

Fremtidens teknologi

Kapital nr. 17 Utgivelse: 8. okt Materiellfrist: 30. sept

Her presenter vi de viktigste teknologiske trendene som vil prege de neste årene, som nyeste nytt innen kunstig intelligens, gjenkjenningsteknologi som fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning – og alt det nye som skjer på dette området, den nye mobilteknologien 5 G og hva slags muligheter denne gir, samt Tingenes internett, som gjør at internett løftes over på helt nye enheter hvor de kan kommunisere med hverandre – for eksempel ved hjelp av 5G. Kjøleskapet vil få iP-adresse, bilen vil få hundrevis av dem og klærne vil antagelig få innsydde elektroniske brikker for kommunikasjon. Vi går mot et samfunn der salget av slikt utstyr er ventet å ta helt av. Dette er fordelene og ulempene.

 

40 under 40

Kapital nr. 18 Utgivelse: 22. okt Materiellfrist: 14. okt

De er unge. De er lovende. Og etter alle solemerker kommer de til å prege norsk næringsliv i fremtiden. Kapital har trålet underskogen av norske talenter og kommet frem til 40 navn på lovende talenter under 40 år som er i ferd med å markere seg på ulike måter, enten i form av utdannelse, kompetanse, kreativitet eller med en særegen forretningsidé. Morgendagens ledere finner du først i Kapital!

Bærekraftig fremtid

Kapital nr. 19 Utgivelse: 5. nov Materiellfrist: 28. okt

Smeltende is er et brennhett tema, og den grønne revolusjonen har nådd næringslivet med full tyngde. Milliarder av kroner skal investeres i miljøvennlig infrastruktur og mer bærekraftige samfunnsløsninger. Hvem er aktørene? Hvor går pengene? Og hvordan vil fremtidens løsninger se ut? Dette er spørsmål vi besvarer i vår grønne temautgave, som lanseres i forkant av Zero-konferansen.

Næringslivets 100 mektigste

Kapital nr. 21 Utgivelse: 3. des Materiellfrist: 25. nov

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener norske næringslivsledere må løftes frem i søkelyset fordi de fyller så viktige samfunnsroller. Kapital har tatt utfordringen og kårer Norges 100 mektigste næringslivsledere, basert både på formell og uformell makt. Listen blir som et levende oppslagsverk over hvem som forvalter makten i næringslivet, og hvem som har mistet makt siden i fjor.

Kapitals Julegaveguide 

Kapital nr. 21 Utgivelse: 5. des Materiellfrist: 28. nov

Les mer her

Kapital Jul

Førjulstiden er dessverre høytid også for stress og bekymringer. Hva gir man bort i firmagaver? Hvor skal vi arrangere julebordet? Hva slags antrekk bør vi velge? Hvordan skal vi rekke å kjøpe alle julegavene – når vi ikke engang vet hva vi skal gi bort? Og hva serverer vi gjestene? I Kapital Jul forsøker vi å besvare slike spørsmål og skreddersy reportasjene så de gjør førjulstiden litt enklere for våre lesere. Kanskje rekker de da til og med å følge noen av våre anbefalinger for julen?

Norsk økonomi i 2021

Kapital nr. 22 Utgivelse: 17. des Materiellfrist: 9. des

KapitalPrognoser2018

Knapt noe påvirker vår økonomi mer enn oljeprisen, renten, internasjonale konjunkturer, kronekursen, BNP-veksten, sysselsettingen og børsen(e). I årets siste utgave tar vi frem krystallkulen og forsøker å se inn i fremtiden – med utgangspunkt i en rekke konjunkturindikatorer. Vi analyserer sentrale nøkkeltall og gir våre beste estimater på hvordan dette kan påvirke en rekke næringer og bransjer, og derigjennom vår egen privatøkonomi i det kommende året. Ubeskjedent sagt, opp gjennom årene har våre prognoser vist seg å være noen av de mest treffsikre som er tilgjengelige.